Privacy en Cookieverklaring

Gegevensbescherming

Wij hechten er grote waarde aan dat alle bezoekers van onze website zich op hun gemak en veilig voelen. Daarom is de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

ALGEMENE INFORMATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Puur BnB- Isalex BV

Van de Poelstraat 20
2140 Borgerhout

Telefoon +32 468 488 688

E-mailadres info@puur-bnb.be

(Puur B&B of “Wij”) is/zijn als exploitant van de website https://www.puur-bnb.be/ (“Website”) verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van de gebruikers (“U”) van de website in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

GEBRUIK VAN COOKIES

Om het bezoek van onze website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op bepaalde sites zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor de uitwisseling met ons systeem over uw browser opslaan.

Gebruik van gegevens voor postreclame en uw weigeringsrecht

Daarnaast behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en – voor zover wij deze aanvullende gegevens in het kader van de ontvangst van de overeenkomst met u hebben ontvangen – uw titel,  uw geboortejaar en uw beroepsmatige, branche- of zakelijke naam in gecombineerde lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor de toezending van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per normale post. U kunt deze opslag en dit gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden altijd door een bericht naar de hierboven genoemde contactpersoon weigeren.

In lijsten opgeslagen adresgegevens gebruiken en verwerken wij ook voor externe marketingdoeleinden en geven deze gegevens daarvoor aan derden door. U hebt recht op gratis informatie over de over u opgeslagen gegevens en op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Vanzelfsprekend kunt u het gebruik, de verwerking en de doorzending van uw gegevens voor reclamedoeleinden altijd door een bericht naar de bovengenoemde contactpersoon weigeren.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS BIJ CONTACTLEGGING EN VOOR DE AFHANDELING VAN EEN OVEREENKOMST

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze in verband met uw bestelling, als u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantaccount vrijwillig meedeelt. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de betreffende in te vullen formulieren.

Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst en het verwerken van uw aanvragen. Door de SSL-technologie worden bij de verzending van uw bestelgegevens (bijv. adres, artikel etc.) alle door u ingevoerde gegevens automatisch gecodeerd.

Na volledige afhandeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden alle gegevens voor het verdere gebruik geblokkeerd en na afloop van de volgens de belasting- en handelswetten vereiste bewaartermijnen verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verder gebruik van de gegevens voorbehouden, dat wettelijk toegestaan is en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantaccount is altijd mogelijk en kan door een bericht naar de hierboven genoemde contactpersoon of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount plaatsvinden.

Voor de nakoming van de overeenkomst sturen wij uw gegevens door naar het met de levering belaste expeditiebedrijf, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde artikelen. Afhankelijk van de betaalmethode die u tijdens de bestelling hebt gekozen, sturen wij ter afhandeling van betalingen de daarvoor opgeslagen betalingsgegevens door naar de met de betaling belaste kredietinstelling en evt. door ons daarmee belaste betalingsdiensten resp. naar de gekozen betalingsdienst.

OPROEPEN, CORRIGEREN OF ACTUALISEREN VAN UW GEGEVENS

U hebt recht op gratis informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens en evt. recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij het verstrekken van informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en het herroepen van afgegeven toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van de gegevens verzoeken wij u direct contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersonen.